rsssitemap

پنج شنبه, 08 خرداد 1399

header

تازه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری

امتحان دانشجویانی که درس پیش نیاز تنظیم شرایط محیطی با استاد همت افزا دارند روز شنبه مورخ 1393/10/12 ساعت 12/30 برگزار خواهد شد.

6 7 5 4

نشانی: خیابان انقلاب-پیچ شمیران-ایستگاه پل چوبی- خیابان حقوقی- پلاک 61

شماره های تماس:15-77682012